หน้าแรก > ข้อกำหนดการใช้งานคุกกี้

ข้อกำหนดการใช้งานคุกกี้

Cookie Policy

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อจดจำข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้เข้าใช้งาน รวมถึงการจดจำสิ่งที่ผู้เข้าใช้งานตั้งค่าไว้ก่อนหน้า เพื่อให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่จดจำและนำเสนอโฆษณาให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลข้อมูล รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ อาร์โก (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”)

กรณีที่ผู้เข้าใช้งานใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป บริษัทจะใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ สำหรับคุกกี้ประเภทอื่น บริษัทจะใช้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้เข้าใช้งานเท่านั้น โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้งาน แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทอาจให้บุคคลอื่นจัดการคุกกี้ หรือดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่จดจำในนามของบริษัทแทน

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัททำการจัดเก็บ (ผู้เข้าใช้งานสามารถตรวจสอบความหมายของคุกกี้แต่ละประเภทได้ท้ายนโยบาย)

  • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์: ได้แก่
ชื่อคุกกี้ ประเภทเซอร์วิสของคุกกี้ วัตถุประสงค์ของคุกกี้ ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
PHPSESSID Session Cookie ใช้สำหรับจัดเตรียมฟังก์ชันในหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวระบุเริ่มต้นที่ PHP ใช้สำหรับคุกกี้ ลบเมื่อผู้เข้าใช้งานออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

 

  • คุกกี้เพื่อการใช้งานของเว็บไซต์: ได้แก่
ชื่อคุกกี้ ประเภทเซอร์วิสของคุกกี้ วัตถุประสงค์ของคุกกี้ ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
qtrans_front_language Functionality Cookie ใช้สำหรับจัดเก็บการตั้งค่าภาษา 3 วันหรือจนกว่าผู้เข้าใช้งานจะลบออก

 

คุกกี้ของบริษัทและของบุคคลภายนอก

คุกกี้ของบริษัทคือคุกกี้ที่ออกโดยโดเมนของเว็บไซต์ https://www.argo.co.th/ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้เพื่อระบุการตั้งค่าภาษา และตำแหน่งที่ผู้ใช้งานเลือก หรือเพื่อช่วยในการแสดงผลเพื่อการใช้งานพื้นฐานของเว็บไซต์

คุกกี้ของบุคคลภายนอก คือคุกกี้ที่ออก และบริหารจัดการโดยบุคคลอื่น หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ คุกกี้ประเภทนี้อาจจำเป็นสำหรับการแสดงแบบฟอร์มบางอย่างบนเว็บไซต์ เช่น การอนุญาตให้มีการโฆษณานอกเว็บไซต์ของบริษัท

หากผู้เข้าใช้งานไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล ผู้เข้าใช้งานสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ “การตั้งค่า” ของแถบเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ได้ ทั้งนี้ หากมีการเข้าใช้บริการเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้บนอินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ใหม่ อุปกรณ์ของผู้เข้าใช้จะยอมรับคุกกี้ตามที่ตั้งค่าไว้เดิมโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งต่อไป

ทำอย่างไรจึงจะปฏิเสธ และลบคุกกี้ได้

ผู้เข้าใช้งานสามารถเลือกที่จะปฏิเสธ หรือสกัดกั้นการใช้คุกกี้ทั้งหมด หรือคุกกี้บางประเภทที่เว็บไซต์กำหนดไว้ให้ผู้เข้าใช้งานได้ โดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่าคุกกี้ในเว็บไซต์ของบริษัท ผู้เข้าใช้งานสามารถเปลี่ยนความต้องการของผู้เข้าใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ผู้เข้าใช้งานได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้เข้าใช้งาน โปรดทราบด้วยว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากผู้เข้าใช้งานไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ ผู้เข้าใช้งานจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ หากว่าผู้เข้าใช้งานปฏิเสธการใช้คุกกี้ ผู้เข้าใช้งานก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร ผู้เข้าใช้งานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่

Website Cookies: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Mobile Cookies: http://www.allaboutcookies.org/mobile/index.html

ผู้เข้าใช้งานสามารถจัดการและ/หรือลบคุกกี้ได้ตามความต้องการของผู้เข้าใช้งาน สำหรับรายละเอียดโปรดศึกษาวิธีการต่าง ๆ ตามตัวอย่างที่ระบุบนเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้เข้าใช้งานเลือกใช้ตามลิงก์ ดังนี้

Chrome
(https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)

Firefox
(https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer)

Internet Explorer
(https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11)

Safari
(https://www.whatismybrowser.com/guides/how-to-enable-cookies/safari)

Safari for ios
(https://support.apple.com/en-us/HT201265)

Chrome for android
(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=0)

Chrome for ios

(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=0)

 

ตารางคำอธิบายประเภทของคุกกี้
ประเภทของคุกกี้ หน้าที่
คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies) คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้ผู้เข้าใช้งานสามารถท่องเว็บไซต์และใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ เช่น เข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทใช้คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าบริการดิจิทัลของบริษัท ทำงานหน้าที่พื้นฐานได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประเมินผลการทำงานของเว็บไซต์ (Performance cookies) บริษัทใช้คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพในการวัดว่าผู้เข้าใช้งานเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทบ่อยเพียงใดและผู้เข้าใช้งานใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร เช่น เพจที่ผู้เข้าใช้งานเข้าชมบ่อยครั้งที่สุด โดยบริษัทใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์และประสบการณ์ของผู้ใช้
คุกกี้เพื่อการใช้งานของเว็บไซต์
(Functionality cookies)
คุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำผู้เข้าใช้งานและจดจำตัวเลือกของผู้เข้าใช้งานได้ (เช่น ภาษาที่เลือก หรือภูมิภาคที่อยู่) ทำให้สามารถมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมกับผู้เข้าใช้งานได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้คุกกี้เหล่านี้ในการจดจำการเปลี่ยนแปลงขนาดข้อความ แบบอักษร และส่วนอื่น ๆ ของเว็บเพจตามที่ผู้เข้าใช้งานกำหนดเองได้
คุกกี้เพื่อการโฆษณา
(Advertisement cookies)
คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาตามความเกี่ยวข้องของผู้เข้าใช้งานและตามความสนใจของผู้เข้าใช้งานมากขึ้น นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อจำกัดจำนวนครั้งในการเห็นโฆษณา รวมถึงช่วยวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของบริษัท โดยในบางครั้งบริษัทเปิดเผยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนอันเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียกดูของผู้เข้าใช้งานให้กับพันธมิตรด้านโฆษณาและพันธมิตรในการสร้างสรรค์งานของบริษัท โดยพันธมิตรเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้ในการโฆษณาสินค้า บริการ หรือกิจกรรมที่ผู้เข้าใช้งานอาจสนใจในเว็บไซต์อื่น ๆ หรือช่วยพัฒนาแคมเปญโฆษณาของบริษัทในอนาคต
คุกกี้เพื่อความมั่นคงปลอดภัย (Security cookies) บริษัทใช้คุกกี้ความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้ผู้เข้าใช้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้จะช่วยระบุและป้องกันความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
คุกกี้ที่เก็บ/จัดการโดยบุคคลที่สาม (Third-party cookies) โปรดทราบว่าบุคคลภายนอกอาจใช้คุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้เข้าใช้งานตามกิจกรรมการท่องเว็บของผู้เข้าใช้งาน นอกจากนี้ บุคคลภายนอกเหล่านี้ยังอาจเก็บรวบรวมประวัติเบราว์เซอร์ของผู้เข้าใช้งานหรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อพิจารณาว่าผู้เข้าใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทย่างไร และเพจที่ผู้เข้าใช้งานเข้าชมก่อนออกจากเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้ได้โดยตรง

ทั้งนี้ ผู้เข้าใช้งานเองอาจตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เช่นกัน บริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้เข้าใช้งานอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังกล่าว เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งาน

 

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของบริษัท

นโยบายคุกกี้นี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทขอแนะนำให้ผู้เข้าใช้งานตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าใช้งานได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว

* ปรับ / แก้ไขล่าสุด: 31 ตุลาคม 2565

ติดต่อบริษัท

 

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของบริษัท ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 

Tel: 02-254-5699

E-mail: Info-amc@argo.co.th

บริษัท บริหารสินทรัพย์ อาร์โก (ประเทศไทย) จำกัด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และเพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อกำหนดการใช้งานคุกกี้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save